ناظرين حاضر: 0 نفر
حاضرين اقا: 0 نفر
حاضرين خانوم: 0 نفر
اعضاء آقا: 1807 نفر
اعضاء خانم: 1584 نفر
تعداد کارشناسان: 7 نفر
تعداد اعضاء: 3391 نفر
تعداد مديران: 5 نفر
تعداد ناظرها: 36 نفر
تعداد سرپرست ها: 7 نفر
تعداد کاربران ارشد: 45 نفر
تعداد کاربران برتر: 27 نفر
تعداد کاربران قدیمی: 90 نفر
اخراجي ها: 17 نفر
تعداد شکلک ها: 379 عدد