ناظرين حاضر: 1 نفر
حاضرين اقا: 1 نفر
حاضرين خانوم: 1 نفر
اعضاء آقا: 1329 نفر
اعضاء خانم: 1071 نفر
تعداد کارشناسان: 7 نفر
تعداد اعضاء: 2400 نفر
تعداد مديران: 5 نفر
تعداد ناظرها: 35 نفر
تعداد سرپرست ها: 7 نفر
تعداد کاربران ارشد: 45 نفر
تعداد کاربران برتر: 26 نفر
تعداد کاربران قدیمی: 84 نفر
اخراجي ها: 70 نفر
تعداد شکلک ها: 379 عدد