ناظرين حاضر: 0 نفر
حاضرين اقا: 0 نفر
حاضرين خانوم: 0 نفر
اعضاء آقا: 1399 نفر
اعضاء خانم: 1159 نفر
تعداد کارشناسان: 7 نفر
تعداد اعضاء: 2558 نفر
تعداد مديران: 5 نفر
تعداد ناظرها: 36 نفر
تعداد سرپرست ها: 7 نفر
تعداد کاربران ارشد: 44 نفر
تعداد کاربران برتر: 27 نفر
تعداد کاربران قدیمی: 89 نفر
اخراجي ها: 30 نفر
تعداد شکلک ها: 379 عدد